Skip to main content

DASS-42 & ProQOL (Slovak)

DASS-42 & ProQOL (Slovak)

DASS-42

Prečítajte si pozorne každý výrok a z čísel uvedených pri ňom zakrúžkujte to (0, 1, 2, 3), ktoré najlepšie vystihuje pocity, ktoré ste prežívali počas minulého týždňa. Nie sú žiadne správne a nesprávne odpovede. S odpoveďami na otázky nestrácajte veľa času. 

0 - Neplatí to pre mňa vôbec 

1 - Platí to pre mňa čiastočne, niekedy 

2 - Platí to pre mňa do značnej miery alebo značnú časť času 

3 - Platí to pre mňa úplne alebo väčšinu času 

1. Nahnevali ma triviálne veci. 
2. Pociťoval som sucho v ústach. 
3. Neprežíval som žiadne pozitívne pocity. 
4. Mal som problém s dýchaním (napr. dýchal som veľmi rýchlo alebo som lapal po dychu, aj keď som nevykonával fyzickú aktivitu). 
5. Nemal som síl pokračovať. 
6. V určitých situáciách som reagoval prehnane. 
7. Mal som pocit, že sa trasiem (napr. nohy, kolená apod.). 
8. Bolo pre mňa ťažké relaxovať. 
9. Ocitol som sa v situáciách, v ktorých som cítil takú úzkosť, že mi odľahlo, keď skončili. 
10. Mal som pocit, že neexistuje nič, na čo by som sa tešil. 
11. Zistil som, že sa dosť rýchlo nahnevám. 
12. Cítil som sa veľmi nervózne a musel som s tým niečo urobiť. 
13. Cítil som sa smutný a depresívny. 
14. Bol som nepokojný, keď som kdekoľvek meškal (kvôli výťahu, premávke, keď som musel niekde čakať apod.). 
15. Mal som pocit, že omdliem. 
16. Mal som pocit, že som stratil záujem o všetko. 
17. Mal som pocit, že ako človek za veľa nestojím. 
18. Cítil som, že reagujem precitlivelo. 
19. Potil som sa, aj keď nebolo teplo a nevykonával som fyzickú aktivitu (napr. dlane). 
20. Bál som sa aj bez zjavného dôvodu. 
21. Cítil som, že život nemá zmysel. 
22. Mal som problém sa upokojiť. 
23. Mal som ťažkosti s prehĺtaním. 
24. Nenachádzal som žiadne potešenie vo veciach, ktoré som robil. 
25. Vnímal som tlkot svojho srdca (napr. zrýchlenie činnosti srdca, vynechanie úderu), aj keď som nevykonával fyzickú aktivitu. 
26. Cítil som sa smutne a skľúčene. 
27. Bol som podráždený. 
28. Cítil som, že podlieham panike. 
29. Bolo pre mňa ťažké upokojiť sa potom, ako ma niečo nahnevalo. 
30. Obával som sa, že ma rozhodí nejaká jednoduchá, ale neznáma úloha. 
31. Nevedel som sa pre nič nadchnúť. 
32. Ťažko som znášal, keď ma niečo vyrušilo pri práci. 
33. Bol som napätý. 
34. Cítil som sa úplne bezcenný. 
35. Nezniesol som, keď ma niečo odvádzalo od toho, čo som robil. 
36. Cítil som sa vydesene/ vystrašene. 
37. Budúcnosť sa mi zdala beznádejná. 
38. Cítil som, že život nemá zmysel. 
39. Cítil som sa rozrušený. 
40. Obával som sa situácií, v ktorých som mohol podľahnúť panike a strápniť sa. 
41. Triasol som sa (napr. ruky). 
42. Bolo pre mňa ťažké prevziať iniciatívu (začať niečo robiť). 

© Autori dotazníku: Lovibond & Lovibond, Preklad: Hajdúk, Boleková, Greškovičová & Heretik Jr.

STAGE-28